Over VTSS

Doel

In onze statuten staat het doel als volgt :

“De Vereniging Tenthuiseigenaren Seizoenplaatshouders Stortemelk, de VTSS, heeft tot doel de belangen te behartigen van de leden op de camping Stortemelk te Vlieland.”

De leden zijn vaste kampeerders op Stortemelk. Tot de vaste kampeerders rekenen we de tentkampeerders met een seizoenplaats en de tenthuiseigenaren. Alleen zij kunnen lid worden, maar we houden uiteraard oog voor de belangen van alle kampeerders. Dus als u als niet-lid vragen of opmerkingen heeft, dan stellen we het op prijs wanneer u contact met ons opneemt.

Ontwikkeling

De vereniging is opgericht in 2004 onder de naam Vereniging Tenthuiseigenaren Stortemelk (VTS). In die tijd was er ook al een andere verenging, de Vereniging Vrienden van Stortemelk (VVVS). Een aantal tenthuiseigenaren vond hier te weinig aandacht voor de specifieke tenthuispunten en besloot tot de oprichting van de VTS.

Tot 2016 hebben beide verenigingen naast elkaar bestaan. In een goede verstandhouding , maar gedurende periodes zonder een intensief contact. Een aantal tenthuiseigenaren was lid van beide verenigingen, maar de VVVS bestond verder grotendeels uit tentkampeerders. In de loop der tijd werden de contacten tussen beide verenigingen intensiever en kwam het tot regelmatig overleg.

De VVVS kreeg op den duur moeite om een voldoende krachtig bestuur te vormen. Om die reden hebben de
leden in 2015 besloten om hun vereniging op te heffen. Voorafgaand aan die opheffing is onderzocht of de VTS het lidmaatschap voor tentkampeerders open wilde stellen om zo te komen tot een brede vereniging voor alle kampeerders. Op dit voorstel heeft de VTS positief gereageerd. De statutenwijzing die hiervoor nodig was is in 2016 door de leden van de VTS goedgekeurd. De vereniging kreeg zo haar lange naam en is daarmee de enige vereniging voor kampeerders op Stortemelk.

Wat we doen

Het bestuur van de VTSS heeft regelmatig overleg met het bestuur en de directie van Stortemelk. Dat kan gaan over uiteenlopende zaken. Over de toekomstplannen met Stortemelk, de herindeling van het kampeerterrein, klachten over de schoonmaak, wijziging van het reglement of de tarieven. Soms ook over zaken die ons verrassen, nieuw beleid rond het bagagevervoer of nieuwe verkoopregels voor tenthuizen.

Als kampeerders op Stortemelk delen we het belang van de unieke kampeersfeer op Stortemelk. Met deze site proberen we die sfeer over het voetlicht te brengen. Als we dat goed hebben gedaan dan zal de trouwe Stortemelkganger het direct herkennen. De nieuwe gast zal na zijn eerste bezoek hopelijk zeggen dat het in het echt allemaal nog mooier en leuker is. Stortemelk zien we als een waardevolle publieke voorziening. De moeite waard om voor op te komen.

Het lidmaatschap

Onze vereniging staat open voor alle vaste kampeerders op Stortemelk. Vanwege de ontstaansgeschiedenis vormen de tenthuiseigenaren het grootste deel der leden. Naast de tenthuiseigenaren zouden we graag meer tentkampeerders welkom heten. Wellicht overweegt u een lidmaatschap, heeft u er vragen over of wilt u erover van gedachten wisselen. Wij stellen het op prijs wanneer u contact met ons opneemt.

 

Contact

Voor meer informatie of om u op te geven als lid is de kortste weg om ons contactformulier te gebruiken. We reageren dan zo snel mogelijk.

 

Naar het contactformulier